Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:57:26

Poprawka 25

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19