Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:56:59

Poprawka 22, 23

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18