Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:56:22

Poprawka 21

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19