Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:55:53

Poprawka 20

Za: 28 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18