Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:54:20

Poprawka 17

Za: 26 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18