Narzędzia:

Dnia 09-11-2012 godz. 11:35:19

Wniosek o podjęcie uchwały (druk nr 227)

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23