Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:52:19

Poprawka 13, 28, 31

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18