Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:51:01

Poprawka 10

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20