Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:49:21

Poprawka 7

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 18