Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:48:50

Poprawka 5

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18