Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-11-2012 godz. 11:48:22

Poprawka 4

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18