Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 70-rocznicy powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

Dnia 09-11-2012 godz. 09:21:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35