Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 31-08-2019 godz. 13:12:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32