Narzędzia:

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dnia 31-08-2019 godz. 13:12:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32