Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 31-08-2019 godz. 10:10:13

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31