Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-08-2019 godz. 13:16:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 33