Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Dnia 31-08-2019 godz. 13:15:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 34