Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

Dnia 31-08-2019 godz. 13:14:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32