Narzędzia:

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Dnia 30-08-2019 godz. 14:04:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16