Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Dnia 30-08-2019 godz. 14:03:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18