Narzędzia:

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Dnia 30-08-2019 godz. 14:01:06

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 60 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23