Narzędzia:

Dnia 30-08-2019 godz. 09:07:08

Za: 16 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 29