Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Dnia 02-08-2019 godz. 16:05:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16