Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 02-08-2019 godz. 16:01:59

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14