Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 02-08-2019 godz. 16:00:59

Poprawka 1, 2, 3

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16