Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Dnia 02-08-2019 godz. 15:57:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15