Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 02-08-2019 godz. 15:56:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15