Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Dnia 02-08-2019 godz. 15:53:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17