Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Dnia 02-08-2019 godz. 15:53:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 15