Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Dnia 02-08-2019 godz. 15:51:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 14