Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Dnia 02-08-2019 godz. 15:48:49

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14