Narzędzia:

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Dnia 02-08-2019 godz. 15:46:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18