Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Dnia 02-08-2019 godz. 15:45:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12