Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dnia 02-08-2019 godz. 15:41:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13