Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Dnia 02-08-2019 godz. 15:40:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14