Narzędzia:

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dnia 02-08-2019 godz. 15:39:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12