Narzędzia:

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dnia 02-08-2019 godz. 15:39:02

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16