Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:37:22

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14