Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:36:48

Poprawka 1

Za: 23 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12