Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:36:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 84 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13