Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:33:29

Poprawka 8

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11