Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Dnia 02-08-2019 godz. 15:30:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 12