Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:27:44

Poprawka 5, 12, 18

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13