Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:26:39

Poprawka 1, 3, 6, 8-11, 14, 15, 19, 22

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11