Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:24:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 11