Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”

Dnia 02-08-2019 godz. 15:19:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12