Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:18:05

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 13