Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:17:43

Poprawka 3, 4

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 11