Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:17:08

Poprawka 1, 2, 5

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12