Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:16:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 12